คณะกรรมการที่เฟ้นหาหนังสั้นแห่งปี ให้ BAB Short Film Contest 2019

คณะกรรมการที่เฟ้นหาหนังสั้นแห่งปี ให้ BAB Short Film Contest 2019

งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน จากหลากหลายแขนงได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศิลป์ ของเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ , คุณนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน),
รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ นักการละคร อาจารย์ นักเขียน ครูสอนการแสดง และ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ, คุณเป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ผู้กำกับโฆษนาแถวหน้าของไทย ศิลปินศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ ปี 2547 , คุณก้อง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ์ภาพยนตร์อิสระ/รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มาร่วมกันเฟ้นหาหนังสั้นที่เหมาะสมที่สุด ที่จะมาตอบโจทย์ความสุขสะพรั่ง พลังอาร์ต นำศิลปะร่วมสมัยมาตีความใหม่ผ่านผลงานภาพยนตร์สั้นในมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่

Organised to engage young film-makers to create short films related to Bangkok Art Biennale themed “Beyond Bliss”, the BAB Short Film Contest 2019 is ready to be launched. The contest consists of judges from diverse backgrounds; Prof. Dr. Apinan Poshyananda: Artistic Director of Bangkok Art Biennale, Nitikorn Kraivixien: Board Committee of Bangkok Art Biennale, Chalida Uabumrungjit: Director of Thai Film Archive, Assoc. Prof. Onchuma Yuthavong: actress, writer, director, producer and professor of drama, Pen-ek Ratanaruang: Thailand’s renowned film director who received Silpathorn Artist honour (films) in 2004, and Kong Rithdee: independent film critic/ Assistant Director of Thai Film Archive. Over intense discussions and critiques, the contest has come to its conclusion to find out who will be the winners.