มาทำหนังสั้นกันเถอะ!

มาทำหนังสั้นกันเถอะ!

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ขยายวงความสุขให้กว้างขึ้น จัดกิจกรรม BAB Short Film Contest 2019 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “Beyond Bliss” หรือ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต”ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่ในวงการศิลปะ และภาพยนตร์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 2-5 คน สร้างผลงานหนังสั้น ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น การ์ตูนสี ขาวดำ หรือ เทคนิคผสมและต้องมีความชัดเจนส่งผลงานรอบแรกเป็นโครงเรื่องโดยย่อ (Treatment) ภายใต้แนวคิด “Beyond Bliss” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 5-10 นาที โดยรวม Title, Intro และ End Credit และที่สำคัญในภาพยนตร์จะต้องมีภาพของชิ้นงานศิลปะในเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ปรากฏอยู่ด้วย

งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิทั้ง 6 ท่านได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศิลป์ ของเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
คุณนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ นักการละคร อาจารย์ นักเขียน ครูสอนการแสดง และ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
คุณเป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ผู้กำกับโฆษนาแถวหน้าของไทย ศิลปินศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ ปี 2547
คุณก้อง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ์ภาพยนตร์, อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

หมดเขตส่งผลงาน Treatment รอบแรก 25 มกราคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้ประสานงานโครงการ คุณสิริวรรณ หรือคุณศจิภานันต์ 06-1815-9514

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิ