สัมมนาเชิงวิชาการ ของเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

สัมมนาเชิงวิชาการ ของเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

จบลงไปแล้วสำหรับ งานสัมมนาเชิงวิชาการ ของเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กับ Bangkok Art Biennale Symposium : Beyond BAB
โดยทีมภัณฑารักษ์ นานาชาติ ทั้ง 4 ท่าน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ , อาจารย์ลักขณา คุณาวิชยานนท์ , ศาสตราจารย์ แพทริค ฟลอเรส และ ดร.อเดล ตัน
ที่มาเปิดเผยข้อมูลการทำงานในเทศกาลศิลปะร่วมสมัย แบบสองปีครั้ง หรือ เบียนนาเล่ ที่ กรุงเทพมหานครของเราได้มีโอกาสจัดขึ้นเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงทิศทางการจัดเทศกาลในครั้งต่อไป คือ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสถาบันด้านศิลปะ วัฒนธรรม จาก ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,เยอรมัน, กลุ่มเจริญกรุงสร้างสรรค์ และ นักเขียนเจ้าของผลงาน Very Thai ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน BAB ใน Panel Discussion
โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังจากนานาชาติ ร่วมด้วยศิลปิน ในโครงการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้แก่ อาจารย์ จุมพล, อาจารย์กมล, คุณนีโน่,คุณสนิทัศน์ , คุณปฏิพัทธ์, คุณลัทธพล, คุณสมัคร และตัวแทนกลุ่มมุสลิมะห์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน