เวลาทำการ ของ สถานที่จัดเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ช่วงปีใหม่ !

เวลาทำการ ของ สถานที่จัดเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ช่วงปีใหม่ !

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง), วัดประยุรวงศาวาส (วัดประยูรฯ)
ทั้งสามวัดเปิดให้ประชาชนไปทำบุญปีใหม่ และ ชมงานศิลปะ BAB ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

หอศิลปวัฒนธรรม แห่ง กรุงเทพมหานคร BACC ปิดทำการ 29 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 2562
เปิดทำการ 2 มกราคม 2562

BAB BOX โครงการวัน แบงค็อก ถ.วิทยุ, ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT), อาคาร East Asiatic และ O.P. place เจริญกรุง
ปิดทำการ 31 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 2562 เปิดทำการ 2 มกราคม 2562