Arunothai (Dawn), 2020

ผลงานของ​ นิพันธ์​ โอฬารนิเวศน์ มักเกี่ยวข้องกับมุมมองของตัวเองที่มีต่อสิ่งรอบตัว​ ตั้งแต่เรื่องราวทาง​ภูมิศาตร์ ประวัติศาสตร์​  สังคม​ การเมือง​ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม​ นิพันธ์ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอด้วยสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นพิเศษ​ หลายชิ้นผลงานใช้วัสดุสำเร็จรูปนำมาแปลงโฉม​ เช่น​ การตัดแผนที่กระดาษให้เกิดช่องว่างและนำมาโรยด้วยแป้ง​ หรือการนำภาพถ่ายขนาดเล็กเคลือบด้วยเรซิ่นจัดวางอยู่กับพื้นให้ผู้ชมก้มลงไปดูใกล้ๆ​ นอกจากนี้ผลงานของ​ นิพันธ์​ ยังให้ความสำคัญกับบริบทของเรื่องราว​ ซึ่งเชื่อมโยงบริบทของตัวเขาหรือสถานที่​  คือการต่อเชื่อมจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือแม้แต่การเปิดช่องให้ผู้ชมตีความและสร้างรอยเชื่อมเหล่านั้นด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน

ผลงานใน​ BAB​ 2020​ นิพันธ์​ใช้พื้นที่มิวเซียมสยามในการสร้างงานของเขา​ โดยการขุดลงไปในพื้นที่สนามหญ้าด้านหน้าอาคาร​ เพื่อแสดงนัยยะถึงที่มาของแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์ฝังแน่นอยู่ใต้พื้นสนามหญ้ามาอย่างยาวนาน​ พื้นที่แห่งนี้เคยได้รับการขุดค้นจากกรมศิลปากรจนพบโบราณวัตถุมากมาย​ และถูกเก็บอยู่ภายในมิวเซียมสยาม​ อดีตที่ยาวนานซึ่งถูกฝังกลบ นับตั้งแต่การทำหน้าที่เป็นป้อมปราการสมัยรัชกาลที่ 1​ กลายมาสู่กระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบันที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในเชิงร่วมสมัย​ ​นิพันธ์ใช้กลยุทธ์ทางด้านโบราณคดีที่เชื่อมโยงกับการนำเสนองานศิลปะร่วมสมัยโดยใช้ความหมายของการ ขุด​ การฝัง การแทรก​ นำมาปะติดปะต่อเพื่อก่อบริบทใหม่​เพื่อให้ผู้ชมมองเห็นถึงศาสตร์แห่งการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกรรมวิธีหลากหลาย​ 

show more

Nipan Oranniwesna’s works are embracing his perspectives on the things around him: geography, history, society, politics, architecture, and arts and culture. He does not limit himself to any specific media, many of his works are transformations of ready-made materials, like cutting up holes in a paper map and sprinkling it with flour, or coating miniature photographs with resin and placing them on the ground so viewers have to bend over to look at them closely. He opens a channel for viewers to interpret and weave connections based on their own experiences.

For BAB 2020 Oranniwesna digs into the front lawn of Museum Siam to denote the origin of arts and cultural education which has a long history buried deep beneath the grounds of the area. The land has once been excavated by the Fine Arts Department and many antiques were found and kept in the museum. The land the museum sits on entombs a long history, from the time it served as the fortress during the era of King Rama I, then as the Ministry of Commerce, before finally becoming home to the contemporary museum. Oranniwesna connects archaeological strategies to the presentation of contemporary art by means of digging, burying and interjection, putting them together for viewers to see the various scientific processes behind the process of uncovering history.

show more
also at
Museum Siam

Related