Qiu

Zhijie

Artistic Director & Chief Executive
International Advisor

Born in 1969, in Zhangzhou, Fujian Province, China, Qiu graduated in 1992 from the Printmaking Department of Zhejiang Academy of Fine Arts (now China Academy of Art, CAA). He is the President of the Tianjin Academy of Fine Arts and a Central Academy of Fine Arts professor. As an artist, Qiu Zhijie is known for his calligraphy and ink painting, photography, video, installation, performance, and works of Technology and Art. 

As an art writer, Qiu Zhijie has published dozens of books including On Total Art, The Image and Post-Modernism, Give Me a Mask, The Limit of Freedom, Post-Photography Photography, Experimentalist, How to Become a Loser, How to Become Ignorant, The Spoiler, etc. His work's catalog includes Breaking Through the Ice, The Shape of Time, Archeology of Memory, etc. 

He held dozens of solo exhibitions in art museums both domestically and internationally and participated in hundreds of group exhibitions. He was also the curator of the first video art exhibition Phenomena / Image in China in 1996. He curated a series of “Post-sense Sensibility” exhibitions between 1999 and 2005 promoting the young generation of Chinese artists. In 2012 he was the chief curator of the 9th Shanghai Biennale “Reactivation”, in 2017 he was the chief curator of the Chinese Pavilion of the 57th Venice Biennale. He also curated and launched the International Children’s Poetry Beach Project.

ชิวเกิด พ.ศ. 2512 ในเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน และสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2535 ในสาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันวิจิตรศิลป์เจ้อเจียง (ปัจจุบันคือสถาบัน China Academy of Art, CAA) เขายังเป็นประธานของสถาบันวิจิตรศิลป์ Tianjin Academy of Fine Arts และศาสตราจารย์ที่ Central Academy of Fine Arts ในฐานะศิลปิน ชิว จือเจี่ย เป็นที่รู้จักจากการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพด้วยหมึกจีน การถ่ายภาพ วิดีโอ ศิลปะติดตั้ง การแสดง และผลงานด้านเทคโนโลยีและศิลปะ 

ในฐานะนักเขียนด้านศิลปะ ชิว จือเจี่ย ได้ตีพิมพ์หนังสือหลายสิบเล่มรวมถึง On Total Art, The Image and Post-Modernism, Give Me a Mask, The Limit of Freedom, Post-Photography Photography, Experimentalist, How to Become a Loser, How to Become Ignorant, The Spoiler เป็นต้น สูจิบัตรผลงานของเขาอาทิ Breaking Through the Ice และ The Shape of Time และ Archaeology of Memory เป็นต้น

เขาจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวหลายครั้งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ และได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มอีกกว่าร้อยครั้ง เขายังเป็นภัณฑารักษ์ของนิทรรศการศิลปะวิดีโอ อาร์ต ครั้งแรกที่ชื่อว่า Phenomena / Image ที่ประเทศจีนในปี 2539 และคิวเรตชุดนิทรรศการ Post-sense Sensibility ระหว่างปี 2542 ถึง 2548 ที่ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์จากจีน ในปี 2555 เขาเป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ของเทศกาลศิลปะ เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ ครั้งที่ 9 ในธีม Reactivation ในปี 2560 เขาเป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ของศาลาประจำชาติจีนที่เทศกาลศิลปะนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 นอกจากนี้ เขาคิวเรตและก่อตั้งโครงการ International Children’s Poetry Beach Project อีกด้วย